Creative Sound Blaster Z PCI Express Intern

645,75 DKK
SKU
70SB150000001

Sound Blaster Z - 192kHz, 116dB